Dodelijke gekte
Lotje Steins Bisschop & Roselien Herderschee
Door: Nynke Koenen op 17 januari 2024

Dit met lef en toewijding geschreven boek beschrijft de schemerzone tussen moord en moordenaar. Waar ligt de grens van verantwoordelijkheid?

Moord. Het is de definitieve misdaad. En moordenaars moeten we zo zwaar mogelijk straffen. Toch? Maar wat als de moordenaar denkt dat de duivel in hem zit? Of dat stemmen hem dodelijke opdrachten geven? Is de moordenaar dan nog wel verantwoordelijk voor zijn daad? In dit boek onderzoeken Lotje Steins Bisschop en Roselien Herderschee waar de grens van die verantwoordelijkheid ligt. Aan de hand van psychologische, juridische en filosofische inzichten bestuderen ze vele strafzaken. Hoe moeten we omgaan met mensen die in verwarde toestand iets verschrikkelijks doen? Van psychotische moordpartijen tot tbs-klinieken, van het verschil tussen moord en doodslag tot de vraag of er zoiets bestaat als de vrije wil – in dit met lef en toewijding geschreven boek brengen de auteurs je dichter bij iets wat we meestal op afstand proberen te houden: dodelijke gekte.





Recensie

In Dodelijke gekte trappen de auteurs af met het verhaal van Jorge, een moordenaar. Met zijn verhaal willen ze duidelijk maken dat veel mensen een bepaald beeld hebben van moordenaars, maar dat dit beeld vaak niet overeenkomt met de werkelijkheid. In Dodelijke gekte gaan de auteurs in op de manier waarop we naar daders kijken die een moord plegen vanuit een bepaalde stoornis. In eerste instantie wilden ze een serie artikelen schrijven, maar er viel zoveel te vertellen dat dit voer was voor een boek. Filosoof en schrijver Lotje Steins Bisschop vormde het onderzoek om tot een boek en journalist Roselien Herderschee bleef nauw betrokken. Het boek is opgedeeld in vier delen. Ze stellen zich de vraag of daders ziek zijn of gek. Vervolgens voeren ze in het tweede deel gesprekken met advocaten, rechters en officieren van justitie. In het derde deel komt de vraag aan de orde of mensen controle hebben over hun handelen. Tenslotte wordt in het laatste deel met ondermeer journalisten en filmkenners gekeken naar het beeld dat we van moordenaars hebben.

De auteurs raken veel aspecten aan als het gaat om mensen die moorden plegen. Het is een journalistieke weerslag van een zoektocht waarbij de auteurs experts op verschillende werkterreinen aan het woord laten en zelf een oordeel achterwege laten. Ze raken veel aspecten aan, maar gaan nergens de diepte in. Voor een eerste kennismaking met dit onderwerp is het prima, maar een vervolg zou welkom zijn. Daarnaast is het jammer dat de auteurs niet wat meer conclusies hebben getrokken. Hier was zeker meer uit te halen geweest met de filosofische achtergrond van Lotje Steins Bisschop. De lezer wordt nu niet echt geprikkeld om eigen denkbeelden over moordenaars onder de loep te nemen. Het boek is wel heel toegankelijk geschreven waarbij verschillende wetenschappelijke theorieën op een duidelijke manier worden uitgelegd. Verschillende zaken die in het verleden de media hebben gehaald komen aan de orde. Met de theorie en de toelichting van de verschillende experts gaat de lezer hier opeens heel anders tegenaan kijken. Een ding wat dit boek ons leert: het is allemaal niet zo zwart-wit.

Dodelijke gekte is een prima boek voor iedereen die meer wil weten over de psyche van de moordenaar. De auteurs hadden er meer uit kunnen halen, wellicht voor een vervolg.

Ik geef het boek 3 sterren




Over de auteurs

Lotje Steins Bisschop (1984) is filosoof en Roselien Herderschee (1988) is journalist. Ze delen een fascinatie voor de wijze waarop de samenleving omgaat met mensen met een stoornis. Eerder schreven ze samen het boek Aanstellers of Pechvolgels? Burn-out ontrafeld.


Nynke Koenen



Bezoekersreacties:
Website Security Test